Giỏ hàng

Trà Cozy Gold Label

75,000đ
Lượt xem: 1400

Lục Trà Lài Hoàng Gia 500gr

80,000đ
Lượt xem: 688

Trà Thái Đỏ 400gr

56,000đ
Lượt xem: 1601

Trà OoLong Xuân Thịnh

163,000đ
Lượt xem: 9

Trà OoLong Lộc Phát

305,000đ
Lượt xem: 769

Trà Đào Tân Nam Bắc Túi Lọc

38,000đ
Lượt xem: 712

Trà Sen Phúc Long Túi Lọc

34,000đ
Lượt xem: 272

Trà Đen Số 9 Hàng Huy ( Dou Xian ) Xanh Biển

47,000đ
Lượt xem: 853

Cozy Trà Olong Barista 500gr

253,000đ
Lượt xem: 595

Cozy Trà Sữa Anh Quốc

44,000đ
Lượt xem: 269

Cozy Hương Đào

34,000đ
Lượt xem: 6014

Trà Lipton Hộp 100 Túi

110,000đ
Lượt xem: 1597

Trà Thái Xanh 200gr

56,000đ
Lượt xem: 2709

Hồng Trà King Xuân Thịnh

120,000đ
Lượt xem: 1291